Voluntariado Sénior

A

mabul recibe anualmente un total de 8 persoas maiores de 55 anos para participar no seu proxecto de Voluntariado Sénior, financiado pola Consellería de Política Social.

Todas as persoas participantes reciben unha formación específica para o seu voluntariado, atoparanse cubertos polos correspondentes seguros e terán dereito á compensación dos gastos de transporte e manutención. De acordo ao perfil da voluntaria/o e ás súas preferencias, participará nalgún dos proxectos que a asociación desenvolve ao longo do ano, recibindo asesoramento e seguimento personalizado.

As últimas novas do Voluntariado Sénior

Presentación do Voluntariado Sénior Amabul 2021

Durante a pasada semana realizamos a presentación e avaliación inicial do grupo de Voluntariado Sénior Amabul 2021, conformado por persoas maiores de 55 anos que están participando connosco nos diferentes programas e proxectos da …

Se estás interesada/o en participar no noso programa de voluntariado cumprimenta o seguinte formulario e pronto Amabul contactará contigo.

    Sinala en que tipo de actividades che gustaría participar:

    Información básica sobor Protección de datos

    Responsable: ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL; Finalidade: Prestar os servizos solicitados, participación nas actividades organizadas e enviar información relacionada coa asociación; Lexitimación: Execución dun contrato, interese lexítimo do Responsable, consentimento da persoa interesada; Destinatarios: Están previstas cesións de datos a: Entidades financeiras, Terceiros nos supostos necesarios para o desenvolvemento, control e cumprimento das finalidade/s expresada/s, nos supostos previstos segundo a Lei, están previstas transferencias a terceiros países; Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, indicados na información adicional, que pode exercer dirixíndose a amabul@amabul.org ou AULA AMBIENTAL AMABUL - C.P. 15.885 - VEDRA (A CORUÑA). Procedencia: A propia persoa interesada; Información adicional: Solicitándoa nas instalacións da asociación ou a través do correo electrónico amabul@amabul.org.