CURSO DE MONITOR/A DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Presentamos Curso de Monitor/a de Educación Ambiental, actividade gratuíta subvencionada pola Deputación de A Coruña.

 

PARTICIPANTES

Profesionais con funcións educativas no eido do medio ambiente en contextos non formais, xestores/as ambientais, guías de ecoturismo, responsables de programas de uso público, empresas de servizos turísticos, animadores/as socioculturais, educadores/as, monitores/as e directores/as de tempo libre, etc.

O número de participantes limitarase en función das restricións COVID do momento, mais prevalecerá a orde de inscrición para a reserva de praza.

 

DURACIÓN E DATAS

O curso desenvolverase nun total de 50 horas (das cales será obrigatoria a asistencia ao 80% para recibir certificado acreditativo de aproveitamento).

Levarase a cabo os sábados 18 de setembro e 9 de outubro e os domingos 19 e 26 de setembro e 10 de outubro, en horario de 9:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 21:00 horas.

 

LOCALIZACIÓN

Nave da Estación de Santa Cruz de Ribadulla (Vedra)

 

CONTIDOS

 • A educación ambiental: introdución e principais conceptos.
 • Capacitación ambiental. Pedagoxía e didáctica ambiental. Xogos para a educación ambiental.
 • Divulgación ambiental. Interpretación ambiental e condución de grupos no medio natural.
 • Acción ambiental: ámbitos e contextos de actuación. Técnicas para a educación ambiental.
 • Voluntariado ambiental: deseño e posta en marcha de actividades e proxectos de educación ambiental.

 

INSCRICIÓNS

Para formalizar a súa inscrición as persoas interesadas deberán cumprimentar o seguinte formulario ANTES DO 13 DE SETEMBRO

  Se es menor de idade:

  Información básica sobor Protección de datos

  Responsable: ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL; Finalidade: Prestar os servizos solicitados, participación nas actividades organizadas e enviar información relacionada coa asociación; Lexitimación: Execución dun contrato, interese lexítimo do Responsable, consentimento da persoa interesada; Destinatarios: Están previstas cesións de datos a: Entidades financeiras, Terceiros nos supostos necesarios para o desenvolvemento, control e cumprimento das finalidade/s expresada/s, nos supostos previstos segundo a Lei, están previstas transferencias a terceiros países; Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, indicados na información adicional, que pode exercer dirixíndose a amabul@amabul.org ou AULA AMBIENTAL AMABUL - C.P. 15.885 - VEDRA (A CORUÑA). Procedencia: A propia persoa interesada; Información adicional: Solicitándoa nas instalacións da asociación ou a través do correo electrónico amabul@amabul.org.