Subvención de investimentos da Deputación da Coruña

Estamos de noraboa en Amabul!!!

Grazas á financiación da Deputación da Coruña, a través da convocatoria “DP0036 – Subvencións a entidades sen fin de lucro par o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito do medio ambiente durante o ano 2024”, a nosa asociación ben de realizar unha serie de investimentos para a mellora dos procesos internos e externos de información. Estes investimentos son:

  • Equipo informático completo para a xestión interna da información da asociación.
  • Impresora multifunción para a xestión interna da información da asociación.
  • Cámara fotográfica para mellorar a xestión interna da información da asociación.
  • Ordenador portátil para mellorar o desenvolvemento das actividades deslocalizadas da asociación (en centros educativos, concellos…).
  • Proxector para mellorar o desenvolvemento das diferentes actividades deslocalizadas da asociación (en centros educativos, concellos…).
  • Televisor para mellorar o desenvolvemento das diferentes actividades localizadas na Aula Ambiental Amabul.
  • Lupa trinocular con cámara de captura para mellorar o desenvolvemento dos proxectos Cogomelar e Entomolar.
  • Lupa binocular para mellorar o desenvolvemento dos proxectos Cogomelar e Entomolar.

 

      

Grazas a estes investimentos e á financiación da Deputación da Coruña, melloraremos a calidade, capacidade e velocidade de procesamento da información xerada na contorna interna da asociación e a calidade das actividades de información, formación e educativas do programa de actividades da asociación.