CURSO DE HUMOR GRÁFICO AMBIENTAL

Presentamos Curso de Humor Gráfico Ambiental, actividade gratuíta subvencionada pola Deputación de A Coruña.

 

PARTICIPANTES

Debuxantes e persoas con habilidades na arte do debuxo que teñan interese en mellorar as súas competencias artísticas, especialmente no eido do humor sobor o medio ambiente.

O número de participantes limitarase en función das restricións COVID do momento, mais prevalecerá o perfil do/a participante e a orde de inscrición para a reserva de praza.

 

DURACIÓN E DATAS

O curso desenvolverase nun total de 12 horas (das cales será obrigatoria a asistencia ao 80% para recibir certificado acreditativo de aproveitamento).

Levarase a cabo os sábados 25 de setembro e 2 de outubro, en horario de 11:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 19:00 horas.

 

LOCALIZACIÓN

Nave da Estación de Santa Cruz de Ribadulla (Vedra)

 

CONTIDOS

 • O humor gráfico galego
 • Técnicas para a realización de gags humorísticos
 • Da idea ao guión
 • A narrativa visual
 • O debuxo humorístico
 • Técnicas de entintado
 • A cor na viñeta humorística

 

CONDICIÓNS

As persoas inscritas comprométense a asistir á totalidade do curso que será GRATUÍTO e a participar cos seus debuxos nunha publicación sobor “humor gráfico ambiental” que a asociación Amabul editará unha vez rematado o mesmo.

 

INSCRICIÓNS

Para formalizar a súa inscrición as persoas interesadas deberán cumprimentar o seguinte formulario ANTES DO 20 DE SETEMBRO

  Se es menor de idade:

  Información básica sobor Protección de datos

  Responsable: ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL; Finalidade: Prestar os servizos solicitados, participación nas actividades organizadas e enviar información relacionada coa asociación; Lexitimación: Execución dun contrato, interese lexítimo do Responsable, consentimento da persoa interesada; Destinatarios: Están previstas cesións de datos a: Entidades financeiras, Terceiros nos supostos necesarios para o desenvolvemento, control e cumprimento das finalidade/s expresada/s, nos supostos previstos segundo a Lei, están previstas transferencias a terceiros países; Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, indicados na información adicional, que pode exercer dirixíndose a amabul@amabul.org ou AULA AMBIENTAL AMABUL - C.P. 15.885 - VEDRA (A CORUÑA). Procedencia: A propia persoa interesada; Información adicional: Solicitándoa nas instalacións da asociación ou a través do correo electrónico amabul@amabul.org.