ESCOLA AMBIENTAL ABRIL 2023

Amabul continúa co proxecto da Escola Ambiental pero, como novidade, será de carácter mensual. Con isto pretendemos dar continuidade ás actividades das edicións de Verán e de Nadal.

Seguiremos unindo educación, natureza e entretemento a través de saídas pola contorna (actividades de bota), traballos de investigación e laboratorio (actividades de bata), obradoiros, xogos, descubertas… amais da construción dun museo etnográfico-ambiental que poderá desfrutar todo o mundo.

Se xa participaches antes na Escola Ambiental e quedaches con ganas de máis, estas actividades están feitas para ti. Se por outra banda nos queres vir coñecer, es benvida!

 

DESTINATARIOS

Nenos/as maiores de 3 anos e adolescentes.

 

DATA E HORARIO

Sábado 15 de abril en horario de 10:00 a 14:00 horas.

 

LUGAR DE REALIZACIÓN

Casa da Fábrica de Trobe (Vedra – A Coruña), a carón da Igrexa de San Andrés de Trobe

 

INSCRICIÓN

Gratuíta para persoas asociadas; 10 euros para non asociadas. As prazas son limitadas.

Para realizar a inscrición deberás cumprimentar o formulario que atoparás ao pé desta publicación e xuntar no mesmo o recibo de pagamento, en caso de non ser asociada de Amabul, antes do 13 de abril.

 

Datos para o ingreso do importe da matrícula:

Concepto: DOAZÓN ESCOLA AMBIENTAL (NOME E APELIDOS DA/O PARTICIPANTE)

Beneficiario: ASOCIACIÓN AMABUL

IBAN: ES22 2080 0320 2330 0007 3820

Importe: 10 EUROS (gratuíto para socias/os)

 

  Datos da/o Participante

  Datos Titor/a legal

  Persoa asociada AMABUL

  Xuntar Folla de autorizacións (se non a xuntou noutras actividades da Escola Ambiental en 2023) Formato PDF ou JPG

  Xuntar Recibo de pagamento (só persoas non asociadas) Formato PDF ou JPG

  Xuntar DNI participante (se non participou en edicións anteriores) Formato PDF ou JPG

  Xuntar Tarxeta Sanitaria participante (se non participou en edicións anteriores) Formato PDF ou JPG

  Información básica sobor Protección de datos

  Responsable: ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL; Finalidade: Prestar os servizos solicitados, participación nas actividades organizadas e enviar información relacionada coa asociación; Lexitimación: Execución dun contrato, interese lexítimo do Responsable, consentimento da persoa interesada; Destinatarios: Están previstas cesións de datos a: Entidades financeiras, Terceiros nos supostos necesarios para o desenvolvemento, control e cumprimento das finalidade/s expresada/s, nos supostos previstos segundo a Lei, están previstas transferencias a terceiros países; Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, indicados na información adicional, que pode exercer dirixíndose a amabul@amabul.org ou AULA AMBIENTAL AMABUL - C.P. 15.885 - VEDRA (A CORUÑA). Procedencia: A propia persoa interesada; Información adicional: Solicitándoa nas instalacións da asociación ou a través do correo electrónico amabul@amabul.org.