CAMPAMENTOS VERÁN 2024 da ESCOLA AMBIENTAL AMABUL

Un ano máis Amabul desenvolve durante os meses de xullo e agosto de 2024 os seus campamentos de verán da Escola Ambiental Amabul para público benxamín, infantil e xuvenil.

 

PARTICIPANTES

 • Campamento Ambiental Benxamín (nenas e nenos nadas/os entre 2018 e 2020)
 • Campamento Ambiental Infantil (nenas e nenos nadas/os entre 2012 e 2017)
 • Campamento Ambiental Xuvenil (mozas e mozos nadas/os antes de 2012)

    * É necesario estar asociada/o a Amabul, faino dun xeito sinxelo premendo aquí

    * Para realizarse calquera dos campamentos (Benxamín, Infantil e/ou Xuvenil) será preciso contar cun grupo mínimo de 10 participantes. 

 

QUENDAS (PRAZAS LIMITADAS)

 • Campamento Ambiental Xullo (mes completo)
 • Campamento Ambiental Xullo (1ª quincena)
 • Campamento Ambiental Xullo (2ª quincena)
 • Campamento Ambiental Agosto (mes completo)
 • Campamento Ambiental Agosto (1ª quincena)
 • Campamento Ambiental Agosto (2ª quincena)

 

DATAS E HORARIOS

Cada campamento desenvolverase nas datas sinaladas no apartado anterior, de luns a venres, en horario de 8:30 a 14:30

*** Na opción “servizo de conciliación” o horario será de 8:00 a 16:00 (o xantar corre por conta das/os participantes)

 

LUGAR DE REALIZACIÓN

Casa das Artes de San Fins de Sales (Vedra – A Coruña) e diferentes espazos naturais.

 

ACTIVIDADES

Como ven sendo habitual, Amabul practica unha pegadoxía do lecer centrada na descuberta da e coa contorna, espertando nas nenas, nenos, mozas e mozos o necesario sentimento de conexión coa natureza, coa comunidade e co mundo no que viven, a través de actividades como:

 • Rutas de sendeirismo e en caiac.
 • Xogos educativos na natureza.
 • Actividades de descuberta patrimonial.
 • Excursións e saídas de campo a diferentes zonas naturais galegas.
 • Xincanas de observación e orientación.
 • Dinámicas de sensibilización ambiental.
 • Grandes xogos interxeracionais.
 • Actividades deportivas e de auga no medio natural.
 • E nesta edición como novidade… pernoctas para as/os participantes xuvenís.

 

        

PREZOS por quenda

 • Quenda de mes completo: 200€
 • Quenda de mes completo campamento xuvenil: 250€ (inclúe dúas noites de pernocta)
 • Quendas de quincena natural: 130€
 • Quendas de quincena natural campamento xuvenil: 160€ (inclúe unha noite de pernocta)

 

***Desconto do 20% a partir da/o segunda/o irmá/n (a aplicar no importe de menor cuantía)

***Posibilidade de servizo de conciliación (70€ por participante e quenda de mes completo e 40€ por participante e quenda quincenal)

***Posibilidade de servizo de transporte no interior do concello de Vedra (70€ por participante e quenda de mes completo e 40€ por participante e quenda quincenal)

 

INSCRICIÓN

Para realizar a inscrición deberás cumprimentar o formulario que atoparás ao pé desta publicación e enviar recibo de pagamento, antes do 15 de xuño (para as quendas de xullo) e antes do 15 de xullo (para as quendas de agosto), ao correo xuvenil@amabul.org.

Para garantir a reserva de praza é preciso realizar o ingreso do importe da matrícula de acordo aos seguinte datos:

Concepto: INSCRICIÓN EAA (NOME E APELIDOS DA/O PARTICIPANTE)

Beneficiario: ASOCIACIÓN AMABUL

IBAN: ES22 2080 0320 2330 0007 3820

Importe: De acordo ao/s servizo/s contratado/s

 

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

  Datos da/o participante

  Persoas de contacto durante o campamento

  Opcións

  Campamento

  Quenda

  Solicita servizo de conciliación?

  Solicita servizo de transporte?

  Xuntar Folla de autorizacións (se non participou en edicións anteriores) Formato PDF ou JPG

  Xuntar DNI participante (se non participou en edicións anteriores) Formatos aceptados PDF e JPG

  Xuntar Tarxeta Sanitaria participante (se non participou en edicións anteriores) Formatos aceptados PDF e JPG

  Información básica sobor Protección de datos

  Responsable: ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL; Finalidade: Prestar os servizos solicitados, participación nas actividades organizadas e enviar información relacionada coa asociación; Lexitimación: Execución dun contrato, interese lexítimo do Responsable, consentimento da persoa interesada; Destinatarios: Están previstas cesións de datos a: Entidades financeiras, Terceiros nos supostos necesarios para o desenvolvemento, control e cumprimento das finalidade/s expresada/s, nos supostos previstos segundo a Lei, están previstas transferencias a terceiros países; Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, indicados na información adicional, que pode exercer dirixíndose a amabul@amabul.org ou AULA AMBIENTAL AMABUL - C.P. 15.885 - VEDRA (A CORUÑA). Procedencia: A propia persoa interesada; Información adicional: Solicitándoa nas instalacións da asociación ou a través do correo electrónico amabul@amabul.org.