CAMPO DE VOLUNTARIADO ERRADICADESCANTIA 2022

Presentamos o Campo de Voluntariado do Río Ulla “Erradicadescantia”, actividade gratuíta subvencionada pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

 

PARTICIPANTES

Poderán participar aquelas mozas e mozos entre os 16 e os 35 anos que teñan interese en cuestións ambientais e culturais no medio rural.

O número de persoas participantes é limitado, prevalecendo a orde de inscrición para a reserva de praza.

 

LOCALIZACIÓN

As diferentes accións ambientais e culturais desenvolveranse na ZEC Sistema fluvial Ulla-Deza.

 

CONDICIÓNS

As persoas inscritas comprométense a participar activamente nos diferentes labores do campo de voluntariado. En todo caso estarán cubertos os seus gastos de aloxamento e manutención, apeiros e útiles de traballo e seguros de accidentes e de responsabilidade civil.

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Para cada unha das quendas establécese unha programación de actividades de acordo ao seguinte modelo:

VENRES 18-19 H. Recepción das persoas participantes
VENRES 19-20 H. Presentación do ERRADICADESCANTIA
VENRES 20-22 H. Acomodo e cea das persoas participantes
VENRES 22-23 H. Experiencias SOStibles no Camiño de Santiago

—– Pernocta ——

SÁBADO 08-09 H. Hixiene e almorzo
SÁBADO 09-10 H. As EEI na RGEP
SÁBADO 10-14 H. Acción ambiental no Río Ulla (erradicación de flora invasora)
SÁBADO 14-16 H. Hixiene e xantar
SÁBADO 16-20 H. Vivenciando o fenómeno xacobeo
SÁBADO 20-22 H. Hixiene e cea
SÁBADO 22-23 H. Mesa creativa de iniciativas sostibles

—– Pernocta ——

DOMINGO 08-09 H. Hixiene e almorzo
DOMINGO 09-10 H. Laboratorio de futuro sobor o cambio climático no rural
DOMINGO 10-14 H. Acción ambiental no Río Ulla (erradicación de flora invasora)
DOMINGO 14-16 H. Hixiene e xantar
DOMINGO 16-19 H. Ruta interpretativa sobor o acervo natural, etnográfico e cultural no rural
DOMINGO 19-20 H. Avaliación e peche do Campo

 

QUENDAS

As persoas interesadas poderán inscribirse a unha das seguintes quendas:

1ª Quenda: 16, 17 e 18 de setembro.

2ª Quenda: 23, 24 e 25 de setembro.

 

Para formalizar a súa inscrición as persoas interesadas deberán cumprimentar o seguinte formulario até 5 días antes do comezo de cada quenda

Descargar a autorización e declaración para adxuntar no formulario

 

INSCRICIÓNS

“PRAZAS E LISTAXE DE RESERVA ESGOTADAS PARA ESTA EDICIÓN”