Xornadas micolóxicas COGOMELAR 2022

Presentamos as Xornadas Micolóxicas Cogomelar deste ano, actividade pertencente ao programa Aula Ambiental Ulla+22, subvencionado pola Deputación de A Coruña. Como cada outono, Amabul segue profundando no estudo e comprensión do mundo dos cogomelos, desenvolvendo para elo a metodoloxía propia “Hábitats, cores e formas”.

 

DATAS E HORARIOS

As distintas xornadas desenvolveranse os días 15, 22 e 23 de outubro de 2022, en horario de 10 a 14 horas, máis a xornada vespertina (de 16 a 20 horas) do día 15 de outubro.

 

LOCALIZACIÓN

As saídas de campo desenvolveranse en diferentes contornas naturais da comarca ullá e as actividades de análise e estudo de cogomelos levaranse a cabo no Centro Sociocultural de Vedra.

 

PROGRAMA TIPO DAS XORNADAS

Para cada unha das catro xornadas desta edición estipúlase a seguinte programación base (que poderá cambiar en función das condicións meteorolóxicas):

10:00 h. Saída de campo (para cada xornada enviaranse as coordeadas ás persoas participantes)

12:00 h. Almorzo cortesía de Amabul

12:30 h. Análise e estudo de cogomelos no Centro Sociocultural de Vedra

14:00 h. Peche da xornada

 

INSCRICIÓNS

As persoas interesadas poderán inscribirse de xeito gratuíto ao número de xornadas que desexen cumprimentando axeitadamente o formulario de preinscrición ao pé deste parágrafo, unha vez recibido correo de confirmación de praza deberán facer un pagamento en concepto de “Reserva de praza e materiais” de:

 • 10€ no caso de inscrición a 1 xornada.
 • 15 € no caso de inscrición a 2 xornadas.
 • 20 € no caso de inscrición a 3 xornadas.
 • 25 € no caso de inscrición a 4 xornadas.

         As persoas asociadas a Amabul terán un 50% de desconto

A cumprimentación deste formulario e a aceptación do mesmo non garante reserva de praza até que se consume o pagamento da “reserva de praza”, o cal en todo caso se fará antes do 7 de outubro de acordo aos seguintes datos:

Concepto: COGOMELAR (NOME E APELIDOS DA/O PARTICIPANTE)

Beneficiario: ASOCIACIÓN AMABUL

IBAN: ES22 2080 0320 2330 0007 3820

Importe: De acordo ao número de xornadas seleccionadas e descontos (no caso de persoas asociadas)

 

FORMULARIO DE PREINSCRICIÓN

  Persoa asociada AMABUL

  Grupo informativo

  Xornadas

  Información básica sobor Protección de datos

  Responsable: ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL; Finalidade: Prestar os servizos solicitados, participación nas actividades organizadas e enviar información relacionada coa asociación; Lexitimación: Execución dun contrato, interese lexítimo do Responsable, consentimento da persoa interesada; Destinatarios: Están previstas cesións de datos a: Entidades financeiras, Terceiros nos supostos necesarios para o desenvolvemento, control e cumprimento das finalidade/s expresada/s, nos supostos previstos segundo a Lei, están previstas transferencias a terceiros países; Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, indicados na información adicional, que pode exercer dirixíndose a amabul@amabul.org ou AULA AMBIENTAL AMABUL - C.P. 15.885 - VEDRA (A CORUÑA). Procedencia: A propia persoa interesada; Información adicional: Solicitándoa nas instalacións da asociación ou a través do correo electrónico amabul@amabul.org.