BIOCONSTRUCIÓN BIOCOMPARTIDA

Presentamos curso teórico-práctico de Bioconstrución biocompartida en colaboración con “Caxaraville 21”, a desenvolver en dous talleres diferenciados os días 7, 8 e 9 de agosto e 10 e 11 de setembro de 2022 no concello de Vedra.

 

PROGRAMA DO CURSO

TALLER do de Agosto – REVOCOS
  • Agosto – As Capas, Ingredientes Dosificacióde morteiros
   • Coñecer os ingredientes: arxila, áridos, fibras
   • Coñecer as capas: imprimación/agarre, Corpo, Base, Fino
   • Dosificacióde morteiros: como elixir as proporcións da mestura
  • Agosto – Preparacióda Parede Imprimación
   • Preparacióde barro-palla
   • Preparacióen seco da parede
   • Pontes de UnióXuntas entre materiais
   • Imprimacióda parede
  • Agosto – Capa de corpo capa base
   • Aplicaciómanual con esparavel
   • Nivelacióda parede
   • Pulido de morteiros
   • Acabados: resistencia á auga (exterior ou zonas medas), estética (interior)

 

TALLER do 10 e 11 de Setembro – TABIQUERÍA INTERIOR E TÉCNICAS DECORATIVAS
  • 10 Setembro –  Tabiques naturais
   • Tabiques decoracións (presentació60m)
   • cnica Palla Encofrada
   • cnica “Quincha Seca”
   • cnica Vimbio
   • Preparación “barro-palla”
  • 11 Setembro – Remates decoracións
   • Enchido de ocos preparaciópara revoco
   • Esculturas en Relevo
   • Andeis integrados no muro
   • Trencadisc (práctica ou demostraciósegundo tempo dispoñible)

 

PREZO E INSCRICIÓNS

Os prezos inclúen os materiais necesarios para o curso, os pertinentes seguros e as merendas de cada xornada. Aquelas persoas inscritas que desexen contratar o servizo de comidas (almorzo, xantar e cea) poderán facelo aboando 12€ por cada día de curso. Asemade ofrécese un espazo de acampada gratuíto para as persoas participantes así como servizo de atención a nenas e nenos.

          TALLER do de Agosto: 140 €

          TALLER do 10 e 11 de  Setembro: 100 €

Para facer efectiva a matrícula, deberase proceder a cumprimentar o formulario ao pé e ao aboamento da mesma, antes das 14 horas do venres 5 de agosto para o primeiro taller e antes do venres 9 de setembro para o segundo taller , seguindo as instrucións:

          Concepto: CURSO BIOCONSTRUCIÓN (NOME E APELIDOS DA/O PARTICIPANTE)

          Beneficiario: CAXARAVILLE 21

          IBAN: ES44 3070 0035 2262 3186 3322

          Importe: De acordo ao/s talleres e comidas contratadas

 

  TALLERES

  Selecciona o/s taller/es ao/s que queres inscribirte

  COMIDAS

  Marca esta opción se queres reservar as comidas para os días de taller seleccionados

  ACAMPADA

  Marca esta opción se desexas reservar zona de acampada para os días de taller seleccionados

  SERVIZO DE ATENCIÓN A NENAS/OS

  Marca esta opción se desexas reservar servizo de atención a nenas/os para os días de taller seleccionados

  Información básica sobor Protección de datos

  Responsable: ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL; Finalidade: Prestar os servizos solicitados, participación nas actividades organizadas e enviar información relacionada coa asociación; Lexitimación: Execución dun contrato, interese lexítimo do Responsable, consentimento da persoa interesada; Destinatarios: Están previstas cesións de datos a: Entidades financeiras, Terceiros nos supostos necesarios para o desenvolvemento, control e cumprimento das finalidade/s expresada/s, nos supostos previstos segundo a Lei, están previstas transferencias a terceiros países; Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, indicados na información adicional, que pode exercer dirixíndose a amabul@amabul.org ou AULA AMBIENTAL AMABUL - C.P. 15.885 - VEDRA (A CORUÑA). Procedencia: A propia persoa interesada; Información adicional: Solicitándoa nas instalacións da asociación ou a través do correo electrónico amabul@amabul.org.