COMPOSTAR

Presentamos o proxecto COMPOSTAR, pertencente ao programa Aula Ambiental Ulla+24 financiado pola Deputación da Coruña, co que procuramos capacitar á poboación da provincia da Coruña arredor da xestión responsable dos biorresiduos.

Os Concellos que o desexen poderán solicitar, cumprimentando o formulario ao pé, a realización gratuíta dun dos dez ciclos in-form-activos que desenvolveremos neste 2024 nos municipios coruñeses.

 

DESTINATARIOS

Concellos da provincia da Coruña.

 

DESCRICIÓN

A presente actividade é de carácter totalmente gratuíto e estará composta de:

 • Realización dunha charla sobor a “Nova lei de residuos” e “A separación selectiva da fracción orgánica”.
 • Realización dun obradoiro sobor “Compostaxe doméstica”.

 

(A duración aproximada é de 90 minutos e para a súa realización requírese dun auditorio amplo, acorde co número de participantes, equipado con equipo informático e proxector)

 

CONDICIÓNS

 • As solicitudes serán aceptadas de acordo á data de inscrición.
 • A inscrición por si mesma non garante a reserva da actividade mentres non sexa confirmada mediante correo electrónico por parte de Amabul.
 • O destino da actividade será o público xeral, cuxas inscricións serán xestionadas en todo caso polo Concello solicitante.
 • A entidade municipal encargarase de difundir a actividade facendo mención á Asociación Amabul e á colaboración da Deputación da Coruña.

 

  FORMULARIO DE INSCRICIÓN

  Datos do Concello solicitante

  Datos da persoa de contacto

  Indique datas e horarios da súa preferencia

  POLÍTICA DE PRIVACIDADE

  Información básica sobor Protección de datos

  Responsable: ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL AMABUL; Finalidade: Xestión administrativa dos datos das persoas asociadas; Lexitimación: Execución dun contrato, interese lexítimo do Responsable, consentimento da persoa interesada; Destinatarios: Están previstas cesións de datos a: Entidades financeiras, Terceiros nos supostos necesarios para o desenvolvemento, control e cumprimento das finalidade/s expresada/s, nos supostos previstos segundo a Lei, están previstas transferencias a terceiros países; Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, indicados na información adicional, que pode exercer dirixíndose a amabul@amabul.org ou AULA AMBIENTAL AMABUL - C.P. 15.885 - VEDRA (A CORUÑA). Procedencia: A propia persoa interesada; Información adicional: Solicitándoa nas instalacións da asociación ou a través do correo electrónico amabul@amabul.org.